Maahanmuuttajille

Valli Pruuli
JHL yhdistys 141 maahanmuuttajien yhteyshenkilö
044 041 5044

jhl.yhdistys141@hotmail.com

Valli Pruuli on myös Etelä-Suomen JHL KaMuT (maahanmuuttajien) verkoston sihteeri Maahanmuuttajaverkosto (KaMuT)

KaMuT-verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

MIKÄ VERKOSTO?

KaMuT eli Kaikki Mukaan Toimintaan -verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Jaosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiyhdistys- ja maahanmuuttajien työelämäasioista.

Tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan. Jaostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa.

Kamuilla on oma edustaja aluetoimiston alueryhmässä.